خطاهای فتوکپی شارپ

چراغ خورشیدی     

علت روشن شدن چراغ آدمک در دستگاه فتوکپی شارپ

 روشن شدن چراغ سرویسکار،تعمیرکار یا به اصطلاح آدمک به این دلیل است

که دستگاه نیاز به تعمیر و سرویس دارد.

علت روشن شدن چراغ مثلث در دستگاه فتوکپی شارپ

روشن شدن چراغ تونر یا به اصطلاح مثلث به این دلیل است که دستگاه نیاز به تعویض کارتریج تونر یا شارژ تونر دارد.

علت روشن شدن چراغ خورشیدی در دستگاه فتوکپی شارپ

 روشن شدن چراغ درام یا به اصطلاح خورشیدی که در بعضی از مدلهای کپی شارپ بصورت استوانه میباشد به این دلیل است که زمان تعویض قطعه مصرفی درام فرا رسیده است.

خطای F2 در دستگاه فتوکپی شارپ 

زمان تعویض آیسی کانکتور یا دولوپر دستگاه فرا رسیده است که نیاز به بررسی و تشخیص دارد.

 علت دیر آماده شدن دستگاه فتوکپی شارپ

کمبود دولوپر ،کمبود تونر،خراب بودن کارتریج تونر،عملکرد ناقص موتور،فاسد شدن تونر داخل کارتریج،غیر استاندارد بودن تونر مصرفی که با بررسی دستگاه علت خرابی مشخص می شود.

خطای CH در دستگاه فتوکپی شارپ

علت نشان دادن CH باز بودن یکی از درب های  دستگاه می باشد.

خطای L4 در دستگاه فتوکپی شارپ

اشکال در موتور اصلی یا یونیت درایو دستگاه می باشد که نیاز به بررسی دارد.

خطای L6 در دستگاه فتوکپی شارپ

اشکال در یونیت لیزر دستگاه می باشد که نیاز به تعمیر یا تعویض دارد.

 

 

تعمیرات فتوکپی شارپ