تعمیرات فتوکپی شارپ

 

تعمیر فتوکپی شارپ

  سرویس وتعمیر دستگاه فتوکپی شارپ درمحل مشتری

 انجام میگیرد.

(خدمات انجام شده به مدت یکماه گارانتی می گردد)

شماره تماس:  77158130

شماره همراه:  09381240114

 


 علت کمرنگ گرفتن کپی شارپ،علت گیرکاغذ در فتوکپی شارپ،علت پودرریزی در فتوکپی شارپ،

علت روشن نشدن دستگاه فتوکپی شارپ،علت روشن شدن چراغ آدمک


 

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ بعلت کمرنگ کپی گرفتن.

تعمیرات دستگاه فتوکپی شارپ به علت گیرکاغذ.

تعمیر فتوکپی شارپ به علت پودرریزی. 

تعمیرات فتوکپی شارپ به علت صدای ناهنجار. 

تعمیر فتوکپی شارپ  به علت خط تیره .

تعمیرات پرینتر شارپ  به علت نگرفتن پرینت.

تعمیرات کپی شارپ به علت  پاک شدن تصویر.

تعمیر کپی شارپ به علت تکرار تصویر . 

 


 

تعمیرات دستگاه فتوکپی شارپ مدل  SHARP AR-X201D           تعمیرات فتوکپی شارپ مدل  SHARP AR-6020D

تعمیرات دستگاه فتوکپی شارپ مدل SHARP AR-6020               تعمیرات فتوکپی شارپ مدل  SHARP AR-X180

تعمیرات فتوکپی شارپ مدل  SHARP AR-5631X                     تعمیرات فتوکپی شارپ مدل  SHARP AR-X200D

تعمیرات فتوکپی شارپ مدل  SHARP AR-6020N                    تعمیرات فتوکپی شارپ مدل SHARP MX-2301N

تعمیرات فتوکپی شارپ مدل  SHARP AR-X230N                   تعمیرات فتوکپی شارپ مدل  SHARP AR-M452X

تعمیرات دستگاه فتوکپی شارپ مدل  SHARP AR-161            تعمیرات فتوکپی شارپ مدل  SHARP AR-122E

تعمیرات فتوکپی شارپ مدل  SHARP AR-203                      تعمیرات فتوکپی شارپ مدل  SHARP AR-5516S

تعمیرات فتوکپی شارپ مدل  SHARP AR-5516                     تعمیرات فتوکپی شارپ مدل  SHARP AR-5316

تعمیرات فتوکپی شارپ مدل  SHARP AR-5320                    تعمیرات فتوکپی شارپ مدل  SHARP AR-205

تعمیرات فتوکپی شارپ مدل SHARP AR-M160                   تعمیرات فتوکپی شارپ مدل SHARP AR-M205

تعمیرات فتوکپی شارپ مدل SHARP MX-236                     تعمیرات فتوکپی شارپ مدل SHARP AR-150

تعمیرات فتوکپی شارپ مدل SHARP AR-X202                  تعمیرات فتوکپی شارپ مدل SHARP AR-163

تعمیرات فتوکپی شارپ مدل SHARP AR-5015                  تعمیرات فتوکپی شارپ مدل SHARP SF-1116 

تعمیرات فتوکپی شارپ مدل SHARP AR-X201                  تعمیرات دستگاه فتوکپی شارپ مدل SHARP AR-6023N

   تعمیرات فتوکپی شارپ مدل SHARP MX-B200               تعمیرات فتوکپی شارپ مدل SHARP MX-M182D 

 

تعمیرات فتوکپی شارپ

 • تعویض درام و دولوپر فتوکپی شارپ . شارژ کاتریج شارپ, تعویض پیکاپ,عیب‌یابی قطعات کاست و بای‌پس کپی شارپ

 • تعمیر و تعویض قطعات فیوزینگ فتوکپی شارپ, بازیابی موتور الکتریکی دستگاه کپی شارپ بررسی تغذیه کننده کاغذ و عملکرد صحیح آن

 • انجام سرویس‌های کلی دستگاه فتوکپی شارپ انجام تنظیمات منو دستگاه, بررسی مکانیزم کار سولونویید

 • انجام شارژ‌های پودر سبک و سنگین دستگاه کپی شارپ تعویض و تعمیر انواع قطعات فنی دستگاه کپی شارپ

 •  عیب‌یابی یونیت کاغذکش فتوکپی شارپ و تعمیر آن

   

   

   

   

   

   

   

 • سرویس قسمتهای اپتیکال فتوکپی شارپ

 

 


رفع  ایرادهای فتوکپی شارپ توسط کارشناسان با تجربه

تعمیر چرخ دنده های دستگاه فتوکپی شارپ - تعویض چرخ دنده های دستگاه فتوکپی شارپ - عیب یابی و تعمیر و تعویض انواع قطعات مکانیکی دستگاه فتوکپی شارپ - عیب یابی و تعمیر و تعویض انواع قطعات الکترونیکی دستگاه فتوکپی شارپ - رفع عیوب مربوط به مکانیزم مسیر حرکت کاغذ و ایجاد تصویر در دستگاه فتو کپی شارپ - عیب یابی و تعمیر سیستم هیتر دستگاه فتوکپی شارپ Heater فتوکپی شارپ - عیب یابی و تعمیر مسیر خروج کاغذ دستگاه فتوکپی شارپ - عیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی دستگاه فتوکپی شارپ - تعویض بردهای دستگاه فتوکپی شارپ - تعمیر یونیت دولوپر دستگاه فتوکپی شارپ - تعویض دولوپر دستگاه فتوکپی شارپ - تعمیر فیوزینگ دستگاه فتوکپی شارپ - تعویض فیوزینگ دستگاه فتوکپی شارپ - بازگشت به تنظیمات کارخانه ای فتوکپی شارپ - ریست پرینتر شارپ - رفع مشکل گیر کردن کاغذ در دستگاه فتوکپی شارپ - تعمیر کاستهای فتوکپی شارپ - تعمیرات تخصصی فتوکپی شارپ - نصب و راه اندازی دستگاه فتوکپی شارپ - تعویض سنسورهای دستگاه فتوکپی شارپ - عیب یابی و تعمیر سنسورهای دستگاه فتوکپی شارپ - اصول کار سنسورها و تحریک سنسورهای دستگاه فتوکپی شارپ - بکارگیری روشهای استاندارد عیب یابی موتور الکتریکی دستگاه فتوکپی شارپ - تعمیر موتور الکتریکی دستگاه فتوکپی شارپ - تعمیر برد دستگاه فتوکپی شارپ - تشخیص مکانیزم کار سولونویید دستگاه فتوکپی شارپ - رفع عیوب مربوط به مکانیزم روش های اسکن دستگاه فتوکپی شارپ - تعمیر درام دستگاه فتوکپی شارپ - تعویض درام دستگاه فتوکپی شارپ - بکارگیری پروگرام های فوق تخصصی دستگاه فتوکپی شارپ 

 تعویض DC Power دستگاه فتوکپی شارپ  sharp  

عیب یابی و تعمیرات Discharge دستگاه فتوکپی شارپ sharp

تعویض Discharge دستگاه فتوکپی شارپ sharp

عیب یابی و تعمیرات Blank Lamp دستگاه فتوکپی شارپ sharp

تعویض Blank Lamp دستگاه فتوکپی شارپ sharp

عیب یابی و تعمیرات DEVELOPER Unit دستگاه فتوکپی شارپ sharp

تعویض DEVELOPER Unit دستگاه فتوکپی شارپ sharp

عیب یابی و تعمیرات Dram Unit دستگاه فتوکپی شارپ sharp

تعویض Dram Unit دستگاه فتوکپی شارپ sharp

عیب یابی و تعمیرات Paper Feed Unit دستگاه فتوکپی شارپ sharp

تعویض Paper Feed Unit دستگاه فتوکپی شارپ sharp

عیب یابی و تعمیرات Fusing Unit دستگاه فتوکپی شارپ sharp

تعویض Fusing Unit دستگاه کپی شارپ sharp

عیب یابی و تعمیرات MC Charger دستگاه فتوکپی شارپ sharp

تعویض MC Charger دستگاه فتوکپی شارپ sharp

 تعمیر وسرویس دستگاه فتوکپی شارپsharp ar6020

 تعمیر و سرویس دستگاه فتوکپی  sharp ar-201

 تعمیر و سرویس دستگاه فتوکپی sharp ar6023n

 تعمیر و سرویس دستگاه فتوکپی sharp ar-x180

 تعمیر و سرویس دستگاه فتوکپی شارپ  sharp ar-x200

 تعمیر و سرویس دستگاه فتوکپی شارپ sharp ar-5316 sharp

 تعمیر و سرویس دستگاه فتوکپی شارپ ar-m205

 تعمیر و سرویس دستگاه فتوکپی شارپ  sharp ar-m350

 تعمیر و سرویس دستگاه فتوکپی شارپ  sharp ar-m420u

 تعمیر و سرویس دستگاه فتوکپی شارپ  sharp ar-mx452

 تعمیر و سرویس دستگاه فتوکپی شارپ  sharp ar-m207

 تعمیر و سرویس دستگاه فتوکپی شارپ sharp ar-1118j

 تعمیر و سرویس دستگاه فتوکپی شارپ ar-122E

 تعمیر و سرویس دستگاه فتوکپی شارپ sharp-ar203-arB200

 تعمیر و سرویس دستگاه فتوکپی شارپ sharp ar-m700

تعمیر و سرویس دستگاه فتوکپی شارپ ar-620u

تعمیر و سرویس دستگاه فتوکپی شارپ sharp ar-mx500

عیب یابی و تعمیرات Scan Unit دستگاه کپی شارپ sharp

تعویض Scan Unit دستگاه کپی شارپ sharp

تعمیربرد اصلی دستگاه فتوکپی شارپ

تعمیرات های ولتاژ دستگاه فتوکپی شارپ تعمیر بر تغذیهsharp

تعمیر یونیت لیزر وتعویض پولیگان موتورو رفع ایراد لیزر کپی شارپ

تعمیر یونیت بای پس شارپbay pasدستگاه کپی شارپ

عیب یابی و تعمیرات Transporter Unit دستگاه کپی شارپ sharp

تعویض Transporter Unit دستگاه کپی شارپ sharp

عیب یابی و تعمیرات Paper Stop Unit دستگاه کپی شارپ sharp

تعویض Paper Stop Unit دستگاه کپی شارپ sharp

عیب یابی و تعمیرات Optical Unit دستگاه کپی شارپ sharp

تعویض Optical Unit دستگاه کپی شارپ sharp

عیب یابی و تعمیرات SPF دستگاه کپی شارپ sharp

تعویض SPF دستگاه کپی شارپ sharp

عیب یابی و تعمیرات ADF دستگاه کپی شارپ sharp

تعویض ADF دستگاه کپی شارپ sharp

عیب یابی و تعمیرات Duplex دستگاه کپی شارپ sharp

تعویض Duplex دستگاه کپی شارپ sharp

عیب یابی و تعمیرات Sorter دستگاه کپی شارپ sharp

تعویض Sorter دستگاه کپی شارپ sharp

عیب یابی و تعمیرات Finisher دستگاه کپی شارپ sharp

تعویض Finisher دستگاه کپی شارپ sharp

عیب یابی و تعمیرات Stapler Unit دستگاه کپی شارپ sharp

تعویض Stapler Unit دستگاه کپی شارپ sharp

عیب یابی و تعمیرات Main Board دستگاه کپی شارپ sharp

تعویض Main Board دستگاه کپی شارپ sharp

عیب یابی و تعمیرات AC Power دستگاه کپی شارپ sharp

تعویض AC power دستگاه کپی شارپ sharp

عیب یابی و تعمیرات DC Power دستگاه کپی شارپ sharp

تعمیرفتوکپی شارپ در محل مشتری

تعمیرپرینتر وکپی شارپ در حضور مشتری انجام میشود وآموزش لازم درخصوص نگهداری دستگاه به مشتری  داده

می شود که باعث خرابی مجدد نشود.