فتوکپی شارپ

 

 • AR-X201_2AR-X201_2

SHARP  AR_X201

اطلاعات بیشتر

 

 • AR-X202AR-X202

 SHARP AR-X202

اطلاعات بیشتر

  

 • AR-X230N_1AR-X230N_1

 SHARP AR-X230N

اطلاعات بیشتر

 

 • AR-X180_1AR-X180_1

 SHARP AR-X180

اطلاعات بیشتر

 

 • AR-6023_2AR-6023_2

SHARP AR-6023N

اطلاعات بیشتر

 • AR-6023_2AR-6023_2

SHARP AR-6020N

اطلاعات بیشتر

 

 • Sharp Copier AR-5516Sharp Copier AR-5516

SHARP  AR_5520

اطلاعات بیشتر

 

 • images1images1

SHARP AR-122E

اطلاعات بیشتر

  

 • دستگاه کپی شارپ AR-203Eدستگاه کپی شارپ AR-203E

SHARP  AR-203E

اطلاعات بیشتر

 

 • Sharp Copier AR-5516Sharp Copier AR-5516

SHARP  AR_5516

اطلاعات بیشتر

 

 • MX-B200-full MX-B200-full

SHARP MX-B200

اطلاعات بیشتر

  

 • images 1images 1

SHARP  MX-M182d

دانلود درایور32 بیتی

دانلود درایور 64 بیتی

دستگاه فتوکپی 

ماشینی است که بوسیله آن می توان ازبرگه ها ، اسنادو...رونوشت (کپی) گرفت.معمولا" فتوکپی ها دراداره جات ومحیط های اداریبیشتر

مورداستفاده قرارمیگیرد اما با پیشرفتعلم وساخته شدن دستگاه های کپی کوچکتر، اینوسایل به خانه ها همراه پیدا کردند. ازانواع دستگاه

کپی میتوان به دستگاهکپی سیاه وسفید و رنگی اشاره کرد.