تکنولوژی و طرزکار فتوکپی

دو نوع دستگاه کپی وجود دارد:

 

دستگاه کپی آنالوگ

روش کار در این نوع دستگاه بدین صورت است که ابتدا صفحه مورد نظر برای کپی برداری اسکن شده و سپس

تصویر بازتابیده، توسط تعدادی آینه و لنز مستقیماً به قسمت کپی برداری فرستاده می شود.

 

دستگاه کپی دیجیتال

در این نوع دستگاه کپی، درست به روش نوع آنالوگ آن، صفحه مورد نظر برای کپی برداری اسکن شده، سپس تصویر بازتابیده به سطح CCD  منتقل می شود. CCD  با تبدیل کردن تصویر به داده های الکترونیکی پرتو لیزری بوجود می آورد که توسط آن کپی دیجیتالی از سند اصلی بدست می آید.

در هر نوع دستگاه، یک درام هادی تصویر وجود دارد که قسمتهای سیاه شده و به شکل نگاتیو درآمده توسط تونر را به سطح بالایی خود جذب کرده و تصویر برعکسی از سند اصلی بوجود می آورد. کاغذ یا فیلمی که قرار است تصویر بر روی آن چاپ شود به روی درام آورده شده و یک فشار قوی سبب می شود تونر از درام بر روی کاغذ یا فیلم منتقل شده و تصویری مستقیم درست مانند سند اصلی بوجود آورد.

تغذیه کاغذ یا فیلم مورد استفاده از طریق غلطکی صورت می گیرد که با تولید مداوم حرارت و فشار لازم، تونر را بر روی آنها منتقل می کند.

 

 

عمده مزایای دستگاههای دیجیتال

وضوح چاپ فتوکپی لیزری به صورت چشمگیری دقیقتر و برتر از دستگاه فتوکپی معمولی می باشد. قابلیت استفاده

به صورت یک چاپگر لیزری با سرعت بسیار زیاد را دارد که میتواند حتی بر روی کاغذ A3  (دو برابر معمولی) چاپ کند.

استفاده بعنوان یک اسکنر حرفه ای تمام رنگی با وضوح بالا ، قابل نصب و استفاده در شبکه های محلی(LAN) .

درمقایسه با دستگاههای فتوکپی آنالوگ، به هنگام تولید و به خاطر ویژگی و طراحی فتوکپی های دیجیتال، قطعات

متحرک بسیار کمتری در دستگاههای دیجیتال مصرف می گردد که چنین فن آوریی باعث کاهش قابل توجه خرابی

فتوکپی میگردد.

 

  روند کپی برداری توسط دستگاه کپی آنالوگ

 1- سینی خروج کاغذ

2- واحد حرارتی

3- درام هادی تصویر

4- کارتریج تونر

5- سینی اصلی کاغذ

 6- تغذیه کننده کاغذ جانبی

7- آینه

8- لنز

9- سند اصلی

10- صفحه شیشه ای

11- واحد نور

روند کپی برداری توسط دستگاه کپی دیجیتال 

1- سینی خروج کاغذ
 
2- واحد حرارتی
 
3- درام هادی تصویر
 
4- کارتریج تونر
 
5- سینی اصلی کاغذ
 
6- تغذیه کننده کاغذ جانبی
 
7- اسکنر polygon
 
8- لیزر
 
9- سند اصلی
 
10- صفحه شیشه ای
 
11.واحد نور
 
12- آینه
 
13- لنز
 
14- CCD  و پردازشگر تصویر