واژگان و اصطلاحات فتوکپی

 

 

 

 

 

 

 

Digital Copier

دستگاه فتوكپي ديجيتال رديفی از sensorها را كه تصوير سند را اسكن مي كنند، مورد استفاده قرار داده و آن را براي پروسه ديجيتال آماده مي‌كند.

Drum

درام قلب يك دستگاه كپی مي‌باشد كه تصوير بر روی آن شكل می‌گيرد. شامل يك هسته آلومنيومی با چندين لايه از ماده حساس به ذرات باردار و نور مانند سلنيوم يا يك ماده با ساختار آلی می باشد. شارپ تنها از ماده دارای ساختار آلی كه حافظ محيط زيست است، استفاده می‌كند.

 Toner

ماده‌ای از جنس پلاستيك-كربن كه تصاوير روی كپی را ايجاد می‌كند. ظاهر تونر مانند پودر خشك است.

 Developer

جسمی كه تونر را در واحد دولوپر نگهداری مي‌كند. با ايجاد اصطكاك دولوپر، ذرات تونر داراي بار منفی مي‌شوند كه باعث جذب شدن توسط درام درای بار مثبت مي‌شوند.

 Development

پروسه‌ای كه ضمن آن تونر بر تصوير روی درام هادی نور بكار‌ برده می‌شود.