شارژ کارتریج hp

 

شارژکارتریج 78a     شارژکارتریج 05a     شارژکارتریج 49a

شارژکارتریج 13a     شارژکارتریج 53a     شارژکارتریج 12a        

  • شارزکارتریج درمحل مشتری
  • حفظ کیفیت وماندگاری چاپ با گذشت زمان
  • کارآمد ومقرون به صرفه
  • جلوگیری از آسیب دستگاه با رعایت استانداردهای بین المللی
  • سهولت در دسترسی